Gå til sidens hovedinnhold

Grenseløs lojalitet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret behandlet i siste møte en delproblematikk knyttet til rådmannens lønns-og arbeidsavtale, nemlig habilitet for ordfører og varaordfører, i forbindelse med senere behandling av saken og bruk av hasteparagrafen for å overstyre Kommunestyret. Saken ble fremlagt uten at noen som helst faktabasert informasjon. Ingen redegjørelse fra ordfører eller rådmannen, bare et kort notat fra kommuneadvokaten.

Lojaliteten til politisk ledelse trumfet også denne gangen fakta og den frie debatten.

Ordfører burde selvfølgelig benyttet første anledning til å informere kommunestyret om saken. Fra avtalen ble inngått i 2019 til februar 2021, har det vært avholdt ca 20 kommunestyremøter. Det har ikke manglet på anledninger, men hemmelighold frem til Fagforbundet kom med varsel i november 2020, og ballen begynte å rulle, gjorde at tiden ble selvforskyldt knapp, før pensjonistavtalens utløp 31.12.2020.

I stedet er det en ekstern rapport som skal gi oss fakta, og vurderinger, som vi må forvente blir presentert kommunestyret i april. For de tre direkte involverte, vil rapporten ikke kunne inneholde noen overraskelser hva gjelder hendelsesforløpet, bortsett fra om revisjonen har oversett noe i sin rapport- det er kanskje her spenningen for disse ligger.

Det vi alle er spente på er vurderingene av juridisk karakter, de etiske og moralske forhold knyttet til avtalen, og konsekvenser som bør trekkes arbeidsrettslig og til slutt politisk.

Trolig vil lojalitet til politisk ledelse igjen trumfe sakens alvorlighet.

Basseng- og skolestrukturen ble behandlet i samme Kommunestyremøte. At både skole og basseng kommer i samme møte, er ikke noe tilfeldighet, som flere allerede har påpekt.

Før saken kom til kommunestyret, signaliserte AP/SP at de ville lande på hver sin side i skole- og bassengstrukturen, men skulle fortsette sitt gode samarbeid- bilde i Lofotposten gav signal om god stemning- en plan var tilsynelatende i emning.

Skolestrukturen ble selvfølgelig opprettholdt, kr 1.000.000, - i konsulent-kostnader + masse administrative kostnader, viste vi var bortkastet. Oppstyr og uro i lokalsamfunnene var unødvendig. Eller var rapporten del av planen for å oppnå det politiske grunnlaget for at når skolestrukturen ble opprettholdt, skulle skolebassengene bli lagt ned, for et badeland på Leknes? Flere AP-politikere lanserte denne planen, allerede tidlig i fjor høst.

AP binder sine representanter, SP stiller sine fritt. Da er flertallet sikret, med Høyre, KRF og SV i bakkant. Noen av de i AP som helst ville stemt for opprettholdelse av skole-bassengene, holdt sine engasjerte innlegg, men ble tvunget i kne, når armen skulle opp for skole-bassengene. Lojaliteten er større for partiledelsen, kalles vist også for medlemsmøte, enn lokalsamfunnet de kommer fra, og sin personlige integritet. Hadde AP også stilt sine representanter fritt, ville dynamikken i saken, debatten og avstemmingen blitt helt annerledes. Det ville ikke vært så opplagt at ikke akkurat min/din stemme ville betydde noe. Jeg vil hevde at partipisken i AP kan ha vært avgjørende for utfallet.

Saken gjelder ikke, for oss som stemte for å opprettholde skolebassengene, en prinsipiell motstand mot badeland. Vi vet imidlertid hvilken stor betydning skolebassengene har for å gjennomføre lovpålagt svømmeundervisningen og den generelle positive effekten for lokalsamfunnene, men kanskje enda viktigere, vi vil ikke være med på den formidable økonomiske risikoen som kommunen tar, ved realisasjon av badeland. Når konsept-planen for badeland er klar, skyhøye konsulentkostnader, uten ansvar og med åpning for tillegg, og til slutt innkomne anbud, vil tallenes tale komme på bordet. Før overskridelser i selve byggeperioden. Det blir interessant å se hvor stort avviket blir i forhold til beslutningsgrunnlaget lagt frem 16 februar i år. Prosjektet blir helt sikkert allikevel «regnet hjem», med kalkulert lengre avdragstid, lavere rente, enda høyere besøkstall, enda lavere driftskostnader, økt helseeffekt for turister og null vedlikehold. Den reelle prislappen, er det Oppvekst/skole og Omsorg som må bære inn i fremtiden.

Kommentarer til denne saken