At det blir meir trafikksikkerhet i nord ved å gå imot Hålogalandsvegen og ny E 6 på ei strekning i Sørfold, er en påstand som det ikke er mulig å belegge. Men Miljøpartiet De Grønnes stortingskandidat for Troms, Kriss Rokkan Iversen, prøver seg likevel på dette kunststykket i et tilsvar til meg i Lofotposten den 6 september.

Det er ingen motsetning mellom trafikksikkerhet og de to vegprosjektene. Tvert imot. trafikksikkerhet er et av hovedgrunnlagene for gjennomføring av prosjektene.

Det er ingen motorveger som skal bygges fra Langvassbukt til Tjeldsundbrua. Det er heller ingen motorveg som vil ligge der når de farlige tunellene på E6 i Nordland blir erstatta med en ny vegtrasé. Det veit Rokkan Iversen. Likevel prøver ho å framstille det som valget står mellom nye motorveger eller satsing på fylkesvegene.

De Grønne må gjerne være imot nye motorveger i sør. Men det er trist at partiet ikke evner å se forskjellen på motorvegprosjekter i sør og heilt nødvendige utbedringer av E 10 og E6 i nord. Et parti som mangler den evnen, har gjort seg fortjent til bomstopp ved valget i haust.