Den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel forteller hvorfor Norge må slutte å lete etter olje. Vi må i stedet investere de store pengene i grønn industri. Der har Nordland de beste forutsetninger til å være en del av løsningene på den akselererende klimakrisen.

Den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel må bli en vekker for politisk handling. Rapporten dokumenterer, hinsides all vitenskapelig tvil, at farlige klimaendringer skjer over alt på kloden og dagens endringer er større enn på tusenvis av år. I sommer har mange steder opplevd ekstremvær, og Europa står bokstavelig talt i brann. Klimapanelet dokumenterer for første gang at de observerte økninger i ekstremvær skyldes menneskeskapt global oppvarming.

FNs klimapanel er rystende lesning, men har også budskapsom gir håp og optimisme. Det er fortsatt mulig å begrense den globale oppvarmingen. Men det avhenger alt av hva vi gjør nå og de neste årene.

«Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige, sier Antonio Guiterres, FNs generalsekretær. Som også slår fast at «rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder».

Dessverre har de fleste politiske partiene i Norge fram til nå ikke tatt inn over seg den akselererende klimakrisen. At den også må få konsekvenser for den største norske bidragsyteren til klimakrisen, oljeindustrien. I stedet ble regjeringen, Ap, Frp og SP i fjor enige om en sjenerøs skattepakke til oljeindustrien. Det var utenkelig for SV å bli med på en slik redningspakt. Det er i realiteten et politisk svik mot alle generasjoner etter oss.

Norge må rett og slett slutte å lete etter olje og gass. Vi må for å gjenta ordene fra FNs generalsekretær, ta vår del av dødsstøtet mot kull og fossile energikilder. Vi må bli enige om en plan for å gjøre norsk politikk forenlig med målet fra Paris-avtalen, om å begrense oppvarmingen il 1,5 grader.

Samtidig gir krisen også store muligheter. Det handler om i stedet å utvikle store og små virksomheter som er havnet i oljeskyggen. Det handler ikke minst om å gripe mulighetene til å bygge ut grønn industri, både i stor skala, og mange mindre bedrifter. Over hele landet.

Få, om noen andre regioner har så gode forutsetninger til å bygge ut ny grønn industri som Nordland. Vi er rik på energi og andre fornybare ressurser. Vi har industrielle kompetansemiljøer og infrastruktur i stort monn, noen av disse i verdensklasse.

Vi har også lyktes i å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefrie og er mindre direkte avhengig av petroleumsnæringen enn andre regioner.

Og ikke minst: Nordland er allerede i gang. Jeg vil bare trekke fram fire eksempler som viser grenseløse muligheter framover.

• TECO 2030 i Narvik er i ferd med å bygge opp Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller.

• I Glomfjord satses det målbevisst for å utnytte lokale vannkraftressurser til hydrogenproduksjon, en grønn energibærer som er helt nødvendig for å gjøre både transport og industri klimanøytral.

• I Mosjøen arbeider Bergen Carbon Solutions med helt nye løsninger for å omdanne CO2 fra Alcoa til helt nye produkter, karbon-nanofiber som bl.a. benyttes i solceller, biler og fly.

• I Mo i Rana skal Freyr i gang med å investere 20 milliarder kroner i bygging av Norges første battericellefabrikker, for elektrifisering av transport og energisektor. Denne etableringen alene vil skape 1500 nye jobber.

SV vil heie fram grønn industri. Fordi Nordland har spesielt gode forutsetninger for klimavennlig produksjon, har vi også et ansvar. Her kan vi, en liten region utgjøre en betydelig forskjell i verden, med bidrag til å kutte hundretusener og millioner av tonn med klimagasser.

Den største trusselen mot titusener av nye grønne jobber er å ri oljeindustrien inn i solnedgangen. Når det i 2021 investeresmer enn 150 milliarder kroner i å utvikle oljefelt blir det hult å samtidig snakke om grønn skifte. Det betyr at kapital og kompetanse brukes til å forlenge oljealderen. Kapital, hoder og hender må i stedet settes inn til å løse vår tids største krise, og samtidig skape de nye jobbene vi skal leve av i framtida. Her vil grønn industri bli en av bærebjelkene i Norge, og spesielt i Nordland.

SVs plan for grønn industri har mange punkter. Jeg vil spesielt trekke fram et viktig grep SV går til valg på og som vil utløse store muligheter.

SV opprette et nytt statlig investeringsselskap som fungerer som en grønn gigant, og gjøre storskala investeringer for å bygge ny, grønn industri. Et slikt selskap vil både drive fram ny industri og bygge opp om private satsinger. Vi må være like visjonære i møte med klimakrisen og de store utfordringene i 2021 som vi var i 1972 da vi etablerte Statoil og nasjonal styring av oljesektoren.

Hvordan vil SV skaffe tilstrekkelig energi til å skape grønne industrieventyr? Nordland er et av de største kraftfylkene i landet. Vi sender store mengder ut av egen region. En god del av energien bør i stedet foredles kortreist, nær kraftverkene. Klimaendringene vil gi enda mer nedbør langs den norske «regnkysten» (dessverre), men det vil gi økt kraftproduksjon.

SV vil også bygge ut mer produksjon for å sikre nok kraft til nye prosjekter, men uten å bygge vindkraft på land. De største ubygde «kraftverkene» er effektivisering og gjenvinning av energi, der prosessindustrien allerede har oppnådd store resultater. Dette må resten av samfunnet lære av. Her må Norge omsider få en storsatsing.

Det også viktig å prioritere hva verdifull grønn kraft skal benyttes til. Satt på spissen vil SV fremme energibruk til hydrogen og battericeller og hindre at energi sløses vekk påutvinning av kryptovaluta.