Grunneierne holder med kommunen: – allmennheten skal ha mest mulig uhindret tilgang til utmark