Gå til sidens hovedinnhold

Gym er det viktigste faget på skolen

Kan et samarbeide mellom skole og lokalt idrettslag være løsningen på bedre læring i skolen, og bedre utnyttelse av hallkapasiteten?

Lofoten på lørdag

La meg med en gang si at påstanden i tittelen på ingen måte er et resultat av en studie jeg har gjort, og den er heller ikke faglig begrunnet. Det er rett og slett bare en påstand jeg ønsker å lufte, sett i lyset av den senere tids halldebatt i Vågan, samt at skolevesenet er urolige for dårligere resultater blant elevene- spesielt blant gutter.

Flere studier, blant annet Bunkefloprosjektet (1995-99), hevder at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og teoretisk læring. I dette prosjektet måtte alle elever i 1.-4. skoletrinn delta i 60 minutters fysisk aktivitet/trening i løpet av skoledagen. I ettertid har man funnet ut at dette resulterte i bedre beinbygging, økt muskelmasse og økt utholdenhet, som en fysisk gevinst. Samtidig viste det seg at elevene ble mer konsentrerte i undervisningen, som igjen førte til bedre resultater - spesielt blant gutter. Det har også vist seg at gruppen med elever som deltok i prosjektet har fortsatt med den fysiske aktiviteten i voksen alder, uten at man med sikkerhet kan si at det er en følge av prosjektet.

Som tidligere fotballtrener har jeg opplevd unger som begynte å gråte, når pulsen steg og hjertet banket. De trodde de var syke. I tillegg har jeg registrert at basisferdighetene blant de unge opp igjennom årene er blitt dårligere. Det er kanskje ikke så rart, når vi ser på innholdet i gymtimene på skolen. Tidligere besto gymtimene av det man i dag kaller grunntrening - kondisjon, styrke, spenst og balanse. I dag er man mest opptatt av at elevene ikke skal bli svette, etter som det er blitt frivillig å dusje etter time.

Gymtimen er den første som ryker, dersom det skal finnes plass til andre aktiviteter i skolen, i stedet for at den burde vært løftet frem som en bidragsyter for bedre undervisningsforhold i skolen. Utviklingen, slik den er i dag, går i feil retning. Elever som ikke er fysisk aktive på vei til skolen, eller som ikke får stimulert sitt fysiske aktivitetsbehov i løpet av skoledag, blir ukonsentrerte og bidrar til unødig "støy" i klasserommet. Også her er det guttene som kommer dårligst ut.

Resultatet av for få og "innholdsløse" gymtimer er at det fysiske grunnlaget for å drive idrett nå må opparbeides gjennom treningene på turn, fotball, håndball og så videre. Dette kommer i tillegg til den spesifikke treningen hver idrettsgren omhandler. Dermed melder behovet seg for lengre og flere treningstimer per gruppe, noe som begrenser seg selv med kapasiteten i hallene.

Den siste uka har dette vært tema i Vågan, der politikerne har gitt tommelen opp for fotballhall i Svolvær. Dette har ført til at flere idretter er kommet på banen for å minne politikerne på sine hall-behov. Det er ingen tvil om at en fotballhall vil bli godt mottatt i Vågan, og kanskje også utenfor kommunegrensen. En slik hall vil likevel ikke løse hallkapasiteten for de andre idrettene. Hva om vi da kobler idrett og skole sammen? Hva om elevene i 1.-4. klasse kunne få et idrettstilbud gjennom SFO? Hva med idretts-SFO?

KIL turn har allerede ansatt turntrener, så om de andre idrettene gjør det samme, kan man sette seg ned og finne en god plan for hvordan elevene i 1.-4. klasse kan dra rett på trening etter endt undervisning. Med idrettslagets trenere knyttet til SFO-teamet, vil man både gi elevene som deltar i idrett et bedre tilbud, samtidig som den vanlige SFO-ordningen vil kunne gi de øvrige ungene et bedre tilbud. På denne måten vil ungene være ferdige både med skole og trening, når foreldrene henter dem klokken 16.15. Man kan rolig dra hjem, spise middag sammen, og ungene vil ha ettermiddagen til andre aktiviteter enn idrett. Slik det er i dag, er det nok mange unger som fores med frossenpizza og andre enkle løsninger, på vei ut døra for å rekke trening.

Ved å flytte treningen for 6-9-åringene til den forlengede skoletiden, vil man samtidig oppnå frigjøring av treningstimer for de eldre ungene, og for de aller yngste (0-5 år) som er avhengige av å ha foreldrene med seg på trening. Da slipper det å bli krangel om timer i hallene. Slik jeg ser det er dette bare vinn-vinn for alle parter.

Kommentarer til denne saken