NorSea Group AS er en aktør som har vært på norsk sokkel i 50 år, og har 1500 ansatte og totalt ti servicebaser i Norge, deriblant Norbase i Harstad og Polarbase i Hammerfest, samt en ny base som bygges opp i Kirkenes.

Direktør John Olaf Næsheim i NorSea Group sa på pressekonferansen at han ser Fiskebøl som en meget god lokalitet for en framtidig miljøbase. Men mye av de planene NorSea Group har av kommersiell art vil avhenge av om staten legger dette nye nasjonale miljøsenteret til Fiskebøl, noe som først avklares om et halvt år.

Men han bekrefter at NorSea Group med denne intensjonsavtalen med Hadsel kommune sender et klart signal til departementet om at man mener dette bør ligge på Fiskebøl.

Både Næsheim og ordfører Siv Aasvik i Hadsel var helt klare på at det man ønsker å skape på Fiskebøl ikke bare er et akademisk senter, men en aktiv og gjerne internasjonal klynge av produksjonsbedrifter.

Også det å ha testfasiliteter på det nye baseområdet, både på sjø og land, hører med. Og miljøbasen må gi næringsaktivitet, jobber og nyetableringer skal målsettingen fra NorSea Group og Hadsel innfris.

Ordfører Siv Aasvik kunne fortelle at kommunen allerede nå tar aktive grep og setter i gang reguleringsarbeid av et 1053 dekar stort område på Fiskebøl. Området ligger vegg i vegg med Norlense sitt anlegg, og omfatter både arealer på land og sjø som tenkes brukt aktivt i forbindelse med et nytt nasjonalt miljøsenter og miljøbase på Fiskebøl.

– Vi ønsker også internasjonale aktører hit, sa ordfører Siv Aasvik, som poengterte at dette er et innspill til lokalisering som man håper skal gjøre at Fiskebøl velges som lokalitet.