Kan kutte i reisetid

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I forbindelse med arbeidet med utredning av framtidig kryssing av Hadselfjorden, har Statens vegvesen også sett på andre mulige transporttiltak i området.

Tiltak på fylkesveg 82 mellom Sortland og Melbu kan gjøre det mulig å redusere reisetida på strekningen med inntil ti minutter.
I dag er reisetida på den 45 kilometer lange strekningen beregnet til 38 minutter. Dersom vegen legges om mellom Hadseløya og Hadselbrua og fartsgrensen heves til 90 km/t utenom tettstedene, kan reisetida reduseres til under en halvtime.

– I det videre arbeidet med å utvikle gode bo- og arbeidsmarkeder kan det være interessant å se nærmere på tiltak på denne fylkesvegen. Området har en relativt stor befolkning, det er mange store arbeidsplasser både i Sortland og Hadsel og pendling i begge retninger, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.


Fartgrenser og innkorting

17 kilometer av den aktuelle strekningen har lavere fartsgrense enn 80 km/t, av dette er 12 kilometer i tettstedene Sortland, Stokmarknes og Melbu. Dersom det gjøres tiltak på vegen, blant annet innen trafikksikkerhet, kan fartsgrensen heves til 80 eller 90 km/t.

Det er også mulig å korte inn vegen med fire kilometer ved å legge strekningen mellom Hadseløya og Hadselbrua i ny trasé. Dette tiltaket alene vil kutte reisetida med fem minutter.

Artikkeltags