Det sier regionveisjef Torbjørn Naimak til Lofotposten. Han har fått med seg at Fremskrittspartiet har sagt ja til at prosjektet blir konsekvensutredet, og at denne avgjørelsen blir tatt under Kjetil Solvik-Olsens (Frp) tid som samferdselsminister.

– Som kjent er to forvaltningsnivåer involverte, og som har ført til at samferdselsråden i Nordland har bedt om et møte i departementet for å få avklart forholdet mellom fylke og stat i denne saken, sier Naimak.

– Da Lofast ble utredet, konkluderte veimyndighetene med at kraftige knusningssoner vanskeliggjorde tunnel?

– Siden den gangen har det skjedd utrolig mye på den tekniske siden. Dessuten er sikkerhetsutrustningen en annen nå enn for 30-35 år siden, ikke minst når det gjelder brann. Stigningsforholdet skal være på maksimalt 50 promille.

– Slik som i den nærliggende Sløverfjordtunnelen?

– Den er brattere enn 50 promille, sier Naimak som ikke vil dvele særlig over at tunnelforkjemperne hevder man kan legge en arm fra det nederste punktet i den 3340 meter lange tunnelen, og med utslag på Gullstad ved Melbu.

– Så vidt jeg vet har ingen vurdert en eventuell trase i området. Dessuten er det komplisert, dog ikke umulig å lage kryss nede i en tunnel.

– Når regner du med å få oppdragsbrevet?

– Som sagt skal samferdselsråden i Nordland først i møte med departementet. Deretter går oppdragsbrevet til Vegdirektoratet, som så dirigerer det til meg, sier en avventende Torbjørn Naimak.