Gå til sidens hovedinnhold

Hallvard Hovde vil drive verkstedindustri i Henningsvær også i framtida: – Det blir ikke turisme eller kultur her uten fiskeriene

Artikkelen er over 2 år gammel

Hovde Maritim har levert utstyr og reparasjoner for fiskeflåten i en årrekke. Nå håper daglig leder Hallvard Hovde familiebedriften fortsatt kan utvikle seg i Henningsvær.

Det er hektisk aktivitet inne i verkstedhallen til Hovde Maritim i Henningsvær denne februardagen. En kunde skal ha noen nye slanger, og kanskje også helst noe frostvæske.

Det sveises og produseres nytt utstyr, og flere er innom dørene nå midt i vintersesongen.

– Vi har kjempebra aktivitet. Uten å si noe om noe konkrete tall så har vi kanskje den beste inngangen på ett år, når det kommer til ordrer. Så det ser greit ut, sier daglig leder Hallvard Hovde mens han fikser både slanger og frostvæske.

– Ofte sene kvelder

Han er tredje generasjon i familiebedriften som har eksistert i Henningsvær i 81 år.

– Vi leverer mye utstyr til nybygg. Det går blant annet i nothalingsutstyr og snurrevad, og litt utstyr til oppdrettsnæringa.

Hovde merker også at fiskerinæringa har gode tider.

– Ja, de har gode priser og det gir ringvirkninger for oss.

Hovde Maritim har ni ansatte og produserer både eget utstyr under eget merkenavn, og sørger for reparasjoner med verkstedhall og egen slipp.

– Stort sett har vi produksjon hele året. Nå i sesongen blir det mer småjobber, og det blir også ofte sene kvelder, sier Hallvard.

– Må ta hensyn til fiskeriene

I Henningsvær og Vågan diskuteres det for tida hvorvidt det verdenskjente fiskeværet skal få en såkalt kulturmiljøfredning.

Riksantikvaren ønsker å frede miljøet i Henningsvær, og har trukket fram at fiskeværet representerer viktige sider ved norsk historie.

Hos Hovde Maritim har de merket seg diskusjonen, og både Hallvard Hovde og faren Odd Rane Hovde er skeptiske. Spesielt dersom det legger begrensninger på fiskerinæringa og verkstednæringa som de er en del av.

– Jeg mener at dersom det skal vernes så må fiskeriene og verkstedindustrien tas hensyn til. Det må være mulig å ekspandere og drive næring her, sier Hallvard Hovde.

Han vil gjerne utvikle og satse videre på familiebedriften.

– Dersom jeg får det som jeg vil skal vi være her i minst 81 år til, slår Hovde fast og har god tro på bedriften framover.

– Vi jobber også kontinuerlig med nyutvikling. Det investeres også i nytt utstyr, sier han og viser fram ei helt ny presse i et hjørne.

– Uten fiskeri, ingen turisme eller kultur

Da kommunestyret i Vågan bestemte seg for å gå videre med prosessen om ei fredning, var det med en påpekning om at nettopp næringslivet ikke måtte bli skadelidende.

– Vi frykter konsekvensene dersom havna skulle bli freda, sier Odd Rane Hovde og antyder at de da kan komme til å selge anlegget på kaia og satse driften kun i lokalene på andre siden av veien.

Odd Rane Hovde trekker fram at fiskeværet har behov for bedre fasiliteter for fiskerne. Vågan havnevesen skal legge ut større flytekai ved moloen, men Hovde ser gjerne at det tas et tak for å utvikle havna mer.

– Båtene forlanger mer enn det som var for 20–30 år siden. Dersom man verner havna og dersom det skal stoppe utviklinga, da frykter jeg for Henningsvær, sier han.

Henningsvær har de siste årene hatt en voldsom vekst i turisme og reiseliv. De to generasjonene Hovde er klare på at den tradisjonelle næringa også må være til stede.

– Det er alfa og omega! Har du ikke fiskeriaktivitet her, så har du heller ikke turisme eller kultur her.

– Kan ta hensyn

Riksantikvaren uttalte tidligere i vinter at en kulturmiljøfredning vil gjelde det utvendige.

– En fredning gjelder bare det utvendige. Dette gjelder hus, kaier, molo og uteområder. Fredningen vil ikke være til hinder for oppgraderinger av for eksempel vei, muligheten for nybygg, tilrettelegging for hensiktsmessig bruk av kaier og kaifronter og så videre. Tiltak som trengs av sikkerhetstilsyn må kunne tillates. Det vil kunne stilles krav til utforming på samme måte som med dagens regulering, framgikk det av en pressemelding tidligere i år.

Riksantikvaren mener også at en fredning kan ta hensyn til behovene og kravene som stilles for ei statlig fiskerihavn som Henningsvær.

– Dette kan gjøres gjennom tilpassing av en eventuell frednings omfang og bestemmelser, og gjennom at fredningen legger seg tett opp mot gjeldende reguleringsplan. Deler av Henningsvær er allerede regulert til bevaring, opplyste Riksantikvaren i januar.

Kommentarer til denne saken