Halvard (19) er patruljefører i Hans Majestet Kongens Garde

Av

Halvard Angel (19) kommer opprinnelig fra Gravdal, og ble nettopp ferdig på Idrettsfag på Vest-Lofoten videregående.