Håper nytt do er på plass før sommeren

Fylkeskommunen har nå fått tillatelse til å sette opp et nytt servicebygg ved den nye rasteplassen på Engøya ved Henningsvær.