Håper på 12 mill. for å berge 2020

Kommunedirektør Steinar Sæterdal forutsetter at 12 millioner kroner fra Fylkesmannen gir et 2020-budsjett i balanse i Moskenes.