Er det en rektors oppgave å reklamere for massevaksinering av barn og unge med en betinget godkjent vaksine?

Ønsker du at barn og ungdommer skal ha en skole hvor den øverste leder nærmest latterliggjør dine valg og meninger. Ønsker du en skole hvor ledere og voksenpersoner styrer dine barns meninger og avgjørelser?

Hvor er det blitt av de frie tanker, meninger, ytringsfriheten og retten til å velge selv i norsk skole i dag? Gjør som du vil, bare du gjør som vi sier?

Rektor ved Vest-Lofoten videregående gikk i dag ut med et debattinnlegg som jeg mener legger en klar føring på hva barn og ungdom skal mene i debatten rund covid-vaksinering. I stedet for å gå ut og informere og legge til rette for egne valg, gjør han det stikk motsatte. Han gir et inntrykk av at alle ungdommer støtter massevaksineringen som nå pågår. Kjenner Rektor Unstad til alle de elevene som ikke tør å ta egne valg eller ytre sine meninger i denne saken? Frykten for å skille seg ut fra mengden, bli mobbet og latterliggjort? Rektor får det i innlegget til å fremstå som om alle som er kritiske til vaksinen mot Covid 19, er imot all vaksinering. Noe som slett ikke er tilfelle. Nei Rektor Unstad det gis ikke tilstrekkelig informasjon og valgfrihet i denne saken, og mange av dine elever tør ikke å si ifra i redsel for negativ omtale og sanksjoner.

Fredag i forrige uke ble jeg som stortingskandidat for Demokratene kontaktet av flere fortvilte foreldre som hadde ungdommer på den nevnte videregående skole. De var fortvilte da deres barn hadde gitt uttrykk for at de følte seg presset til å ta vaksinen. De følte at de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om fordeler og ulemper og følte slett ikke dette var frivillig. Foreldrene hadde egentlig tenkt å stille opp selv for å dele ut brosjyrer fra fritt vaksinevalg. Men deres barn ba dem ikke gjøre det, i frykt for å bli enda mer utsatt for hets og stigmatisering. Jeg valgte da å stille opp for disse foreldrene, ved å dele ut denne brosjyren.

Demokratene har programfestet fritt vaksinevalg og informert samtykke når det kommer til vaksinering. Det som skjer nå er ikke informert samtykke all den tid det ikke tilstrekkelig informeres om risikoen ved å ta vaksinen, i forhold til risiko for sykdom og sen virkninger av Covid 19. FHI har selv gått ut med at barn og unge har tilnærmet null risiko alvorlig sykdom, død og senvirkninger av Covid 19. Hvorfor kan det da ikke informeres tydelig om dette?

Når barn og unge blir stående alene mot autoritetspersoner som helsesøster, rektor, lærere og andre ansatte, er det nærliggende å velge ”enkleste” vei ut. Å gjøre som man får beskjed om, eller følge flertallet. Rektor burde forholdt seg nøytral i denne debatten, og lagt til rette for at dem som ikke ønsker å ta vaksinen, ikke føler seg presset, blir stigmatisert, hetset eller mobbet i ettertid.

Demokratene

8.12 Vaksinasjon

All vaksinasjon i Norge skal være frivillig. Personer som anbefales eller ber om vaksine må få tilstrekkelig informasjon om fordeler og ulemper ved vaksinering til å kunne ta et informert valg. Det skal være full åpenhet om eventuell risiko. Uvaksinerte må aldri utsettes for noen form for press.

Jim Andreassen

Stortingskandidat Demokratene Nordland