– Kunst- og kulturtilbud skal være tilgjengelig for så mange som mulig av Nordlands befolkning. Vi legger vekt på at tiltakene som støttes skal være av høy kvalitet og ha et regionalt fokus, forklarer fylkesråd Kirsti Saxi i en pressemelding.

Primært gis det støtte til tiltak som finner sted i Nordland, og de som søker skal ha bo- eller virkested i Nordland. I vurderingen prioriteres prosjekter som stimulerer til nyskapning og utvikling.

– I tillegg prioriterer vi prosjekter som bidrar til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, og prosjekter som er rettet mot barn og unge, underbygger Saxi.

Aktivitetsnivået for kulturprosjekter er naturlig nok noe lavere som følge av pandemien. Fylkesråden Saxi er likevel glad for å se at det fortsatt er aktivitet og mange gode planer.– Og så håper vi å se en oppgang i antall søknader igjen i september, som er neste mulighet for å søke støtte på kulturprosjekter og arrangementer, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Disse har fått støtte i Lofoten:

  • KaviarFactory: 70 000 kroner.
  • Galleri Espolin: 20 000 kroner.
  • Galleri 2: 50 000 kroner.
  • Villa Lofoten: 100 000 kroner.
  • Kunstkvarteret, Vestvågøy: 130 000 kroner.
  • Røst AiR: 110 000 kroner