Har stengt av tilfluktsrom: – Vi vet det har brukt å være folk der

Leder for teknisk drift i Vågan, Svein Christiansen, sier kommunen nå skal gjennomgå tilfluktsrommene i kommunen.