Bladet Vesterålen: Det er i Honningsvåg, Havøysund og Kamøyvær at Øksnes-bedriften har mottak i Finnmark. Der har de tatt imot betydelige mengder med fisk i løpet av våren og sommeren, forteller daglig leder Ted Endresen til Bladet Vesterålen.

Lofotbedriften Saga fisk kjøpte seg i vinter inn i fiskebruket i Havøysund. Myre Fiskemottak driver også på Gimsøya og i Moskenes.

– Nå har vi totalt 15-20 båter som leverer fisk til oss. For tida tar vi daglig imot fangster på 150-200 tonn. Det er et kvantum som vi er godt fornøyd med. Mye fisk skaper god aktivitet og jobb for de ansatte, i ei tid da vi har lite aktivitet i Vesterålen, sier Endresen.

Har passert fjoråret

Så langt i år har bedriften tatt imot nærmere 27.000 tonn fisk ved de tre mottakerne den eier i Finnmark. Om man tar med det de har tatt imot på Myre, har de kjøpt nærmere 47.000 tonn. Dette et 2.000 tonn mer en de tok imot i løpet av hele fjoråret.

Øksnesbåt: En av de som levere sine fangster ved anlegget Honningsvåg er Øksnes-båten Leander.

Ringvirkninger for Øksnes

Endresen kan fortelle at de har totalt 200 personer som jobber ved deres mottak i Finnmark. Noen av disse er ansatt på Myre, men har reist til Finnmark for å jobbe der.

Det som skjer i Finnmark gir positive ringvirkninger også for Myre. Her har bedriften hovedkontor og salgs- og personalavdeling, som gir sysselsetting for de som jobber der.

Setter ny rekord: Daglig leder Ted Endresen har grunn til å smile etter et godt fiske i Finnmark. De har satt nye rekorder når det gjelder kvantum fisk de har kjøpt. Foto: Svein Arne Nilsen

– Vi har som mål å ha mest mulig jobb til våre ansatte i løpet av året. Det klarer vi når de kan jobbe ved våre anlegg i Finnmark når vi har rolige tider ved hovedanlegget på Myre. Det har vært et godt fiske utenfor Finnmark, og vi har tatt imot både torsk, sei og hyse.

Kan nå 60.000 tonn

Endresen mener at når de kan flytte båter og ansatte på land dit hvor det er fisk å få, kan man få helårsdrift og skape industriell virksomhet. Store deler av fisken de kjøper eksporteres til Danmark, Tyskland og Spania, der den blir videreforedlet.

– Vi selger fersk, salter og fryser den fisken vi kjøper. Det at vi har tatt imot mer fisk nå enn det vi gjorde i hele fjor, er jo veldig positivt. Vi nærmer oss 50.000 tonn og med fem måneder igjen av året, er målet å kjøpe totalt 60.000 tonn, sier Endresen.