Hvor ofte ser du noe bra rundt deg?

Hvor ofte deler du det med omgivelsene i form av ros?

Hvor ofte ser du noe kritikkverdig rundt deg?

Hvor ofte deler du det med omgivelsene i form av en klage?

For all del; det fins situasjoner hvor det er helt på sin plass med en klage, skriftlig eller muntlig. Men det var noe befriende med saken om Erik Amundsen og sønnen Leander i Lofotposten i helga.

Fra sin bopel i Knutvika i Svolvær må Amundsen kjøre både oppover og nedover før han er på jobb i byen. Svingete veier opp til husene kan lett føre til utfordringer dersom det ikke brøytes skikkelig.

Årets 2022 har startet med vrangsida ut når det kommer til været. Vi har hatt mye vær. Mye vind. Mye nedbør. Men aller verst har kanskje de raske værskiftene vært. Brøytemannskapene har knapt blitt ferdig med strøing før de må fjerne mengder med snø, og vice versa.

- De ansatte som gjør brøytejobben for kommunen fortjener virkelig ros. Det brøytes hvert år, men det er ikke hvert år det er like bra, sier Erik Amundsen.

Men i år merkes arbeidet som er lagt ned for å holde veiene åpne spesielt godt.

- Man må trekke frem det som er bra, og jeg har inntrykk av at det virkelig er noen som legger skikkelig innsats inn i brøytejobben her, sier Amundsen.

Det er dette vi syns var så flott med saken om Erik og sønnen.

Brøytingen er kanskje ett av de mest klagebefengte områdene i Norge, i hvert fall vinterstid – når trampolinene er pakket ned. Klager på for sein brøyting, for smal brøyting, dårlig strøing, avkjørsler som fylles igjen når brøytebilen endelig kommer, osv. "Alle" mener noe om brøytingen, men sjelden noe positivt. Det er ikke lenge siden en nordnorsk avis fortalte om beboere som klaget på støyen som oppstod idet en parkeringsplass ble brøytet nattestid, for at den skal være klar tidlig om om morgenen når folk kommer på jobb. Det kunne da verken nødvendig, eller lovlig...?

I motsatt fall: Hvis brøytingen er god, da holder de fleste kjeft, tar det som en selvfølge. Erik Amundsen mener folk har lett for å klage, og at man i større grad bør trekke frem det som er positivt. Både når det gjelder hva folk selv gjør, og hva vi gjør sammen som samfunn.

Bedre kan det vel ikke sies.

Vi vil derfor si tusen takk til Amundsen for at han ikke bare så noe hans syns var positivt, og holdt kjeft. Han valgte å si det høyt gjennom lokalavisen. Det syns vi fortjener ros.

Ser du noe eller noen som fortjener ros?

Gjør som Erik, del det med gjennom dette enkle svarskjemaet!