Bussene i Lofoten har aldri vært større og finere, men det er ikke en selvfølge at bussen stopper og tar deg med. Det er ikke en selvfølge at det er plass heller. Og skal du ta ferge, er det en veldig god idé å sjekke rederiets avviksmeldinger.

De kommer forholdsvis tett.

Hvorfor er det slik? Har vi senket standarden fordi pandemi og krig i Europa har medført at vi i mye større grad enn før aksepterer at noe ikke fungerer?

Uansett så er det faktisk ingen grunn til at kollektivtransporten i Nord-Norge har så my rusk i maskineriet. Dette er grunnleggende tjenester som storsamfunnet betaler noen for å utføre. Derfor er det ikke bare busselskaper og rederier som skal svare for avvikene.

Fylkeskommunen er oppdragsgiver, men kan dessverre fremstå som litt bakpå.

Hva er det de er redd for?

Frykter de at selskapene skal bli lei seg, eller er de redd for en streng epost hvis de gir litt handtak i en kommentar til avisene?

All ære til dere i befolkningen som tar det helt åpenbare ubehaget det er å si fra når noe ikke fungerer. De fleste av oss tar ikke den rollen fordi vi ikke vil ha styr eller få en eller annen form for ubehag. Det enkleste er som alltid å bare børste av seg frustrasjonen, og gå videre.

Men vit at dere som sier fra gjør samfunnet en stor tjeneste når dere tar en for laget. Dere bidrar til at det blir satt fokus på det som ikke fungerer, og gjør at de som ansvaret tvinges ut av komfortsonen.

Landsdelen vår er ekstremt sårbar når det kommer til kollektivtrafikk og fergetrafikk. Personbefordring og varetransport skjer langs landeveien og over fergestrekningene. Da må de som befatter seg med dette ha tærne langt fremme i skoene og hele tiden huske på hvem de er på jobb for, og hvem som er betaleren.

Akkurat nå kan det se ut som dette er helt eller delvis avglemt.