I begynnelsen av januar måtte en ung mann møte i Trondenes tingrett, tiltalt for å ha voldtatt en jente på en hurtigbåt som lå til kai i Harstad en natt i fjor vår. Det skriver Nordlys.no.

Ifølge påtalemyndigheten holdt han henne fast og hadde seksuell omgang med henne mens hun var for beruset til å gjøre motstand.

Mens aktor ville idømme ham fengsel i fire måneder og oppreisningserstatning til fornærmede på 175.000 kroner, nektet mannen straffskyld.

Nå har tingretten kommet til at han frifinnes for anklagene, til tross for at han har erkjent at han hadde seksuell omgang med fornærmede.

Møttes på byen

Mannen forklarte at han møtte jenta, som han kjenner til fra tidligere, ute på byen i Harstad den aktuelle kvelden. Han kysset henne og de gikk etter hvert ombord i en hurtigbåt som lå til kai.

Her hadde de seksuell omgang i en kort periode, noe tiltalte oppfattet som frivillig.

Jenta er imidlertid av en annen oppfatning. Hun forklarte i retten at hun var beruset og slet med å huske alt som skjedde. Hun husker imidlertid at hun lå nede mens tiltalte forsøkte å kle av henne og senere hadde seksuell omgang med henne.

Et vitne som traff henne senere samme kveld, forklarte at hun var redd, gråt og var «i sjokk».

Mann tiltalt for voldtekt av mindreårig jente 

Retten mener imidlertid at det hefter såpass tvil rundt hendelsen at mannen må frifinnes:

«Retten finner at det foreligger rimelig tvil, slik at det ikke kan sies å være bevist at den seksuelle omgangen skjedde som følge av bruk av vold eller truende adferd», heter det i dommen.

- Lettet og glad

Videre frifinnes han også for kravet om oppreisningserstatning, selv om beviskravet her er lavere enn i spørsmålet om straff.

«Ut fra det samlede bevisbilde finner retten at det foreligger slik tvil at det ikke kan sies å være klar sannsynlighetsovervekt for at det har vært seksuell omgang mellom fornærmede og tiltalte på grunn av vold eller truende adferd», skriver retten.

Det er foreløpig uklart om påtalemyndigheten akter å anke dommen.

- Vi har ikke hørt noe om anke og får tro at dommen blir stående, sier advokat Stein Nilsen ved advokatkontoret Eurojuris i Harstad, som har vært forsvarer for mannen.

Han forteller at hans klient er lettet over utfallet.

- Vi er enige i dommen og synes at den er fornuftig. Han er selvfølgelig lettet og glad for at det ble som det ble, sier Nilsen til Nordlys.no.