Tall fra Norges sjømatråd viser at Norge eksporterte 277 tonn tørrfisk til en verdi av 41 millioner kroner i august.
Det er en reduksjon i volum på 8 prosent. Verdien falt med 2 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med august i fjor. Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i august.

Tørrfiskeksporten til Italia fortsetter veksten i august, med 9 prosent økning i eksportvolum på tørrfisk av torsk. Også til Nigeria fortsetter veksten, med 67 prosent økt eksport av tørkede hoder, og 20 prosent økt eksport av hel tørrfisk siste måned.

– Markedet for tørrfiskprodukter til Nigeria har i år vært tidenes høyeste, og etterspørselen etter norsk tørrfisk i Nigeria er fortsatt stor, sier Norges sjømatråds utsending til Vest- og Sentral-Afrika, Trond Kostveit i en pressemelding.