Vestvågøy kommune har fått satt opp nye skilter for hvordan det statlig sikrete friluftsområdet Hauklandstranda i Vestvågøy skal brukes. Tidligere sto bare et skilt der det sto «Camping forbudt». På det nye skiltet bes besøkende blant annet om å respektere at camping ikke er tillatt, at motorisert ferdsel er forbudt, at de rydder opp og blant annet tar med engangsgriller hjem og at det tas hensyn til dyrelivet og andre folk.

Margrete Wiede Aasland på Uttakleiv reagerer på at det onsdagsmorgen var satt opp 38 telt og 14 bobiler på parkeringen og gresset ved stranda, på tross av det står at camping ikke er tillatt.

Onsdag var det strandvær, og hun fryktet at det ikke skulle bli god nok plass å parkere for dagbadegjester når parkeringsplassen var fylt opp med overnattende besøkende.

– Det blir ikke plass for alle til å parkere på parkeringsplassen, og folk parkerer på veien og sperrer, for eksempel for utrykningskjøring, sier hun.

Veien til og fra Uttakleiv passerer Hauklandstranda.

 

Avklaringer

 

Hauklandstranda er et kommunalt statlig sikret friluftsområde. Det er Allemannsretten og Friluftsloven som er utgangspunktet for hva som er lov, hvis ikke området ligger under spesielle bestemmelser.

Det betyr at telting inntil to netter er lov på stranda med mindre ikke kommunen har satt opp egne regler for noe annet. Egne lokale bestemmelser kan bli aktuelt hvis kommunen for eksempel ser at det blir stor slitasje i et område og ønsker å begrense bruken, eller mange telt fortrenger muligheten til friluftsliv.

– Som forvalter har vi mulighet til å kunne regulere bruk, eksempel for telting, sier miljøansvarlig Anja Rød Meland i Vestvågøy kommune.

Hvis det blir problem

Miljødirektorat, fylkesmann og kommune forvalter området i fellesskap. Kommunen kan gå inn for å altså regulere bruken av populære friluftsområder, hvis det blir et problem.

– Pr. i dag er det ikke gjort. Hvis vi vurderer å regulere bruk av et friluftsområde, skal det gjøres i dialog med Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Vi registrer at trykket på enkelte populære friluftslivsområder og turveier i Lofoten er økende. Vi vil derfor følge med på utviklingen på Hauklandstranda og andre populære friluftsområder i kommunen, sier Rød Meland.

Sanksjoner

 

– Hva gjør kommunen hvis de finner ut at regelverket brytes?

– Vi har ikke patruljerende virksomhet, men regelverket skal holdes. Hvis noen ser ulovligheter, kontakter de politiet.

Friluftsloven

Plass til rasting, solbad, overnatting eller lignende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke

I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre

Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter

Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke

 

Friluftsområde

Telting i statlig sikrete -friluftslivsområder vil normalt være tillatt etter friluftsloven, hvis teltingen ikke fortrenger almenhetens bruk av området

På områder hvor telting medfører spesielle slitasjeproblemer kan det være aktuelt å forby telting, eller legge begrensninger på telt -størrelse eller liggetid

Med camping forstås her oppsetting av større telt eller plassering av campingvogn/bobil.

Statlig sikrete friluftslivsområder skal normalt ikke brukes til campingplasser