Havila Kystruten utsetter nok en gang oppstarten av de to siste skipene som skal gå i kystruten. Etter planen skulle alle fire skipene vært i drift fra januar 2021.

- Det vises til tidligere meldinger om status for overtagelse av Havila Polaris og Havila Pollux. Den pågående refinansieringen skal finansiere levering av skipene. Selskapets erkjenner at det er tidkrevende prosesser som skal gjennomføres og at første seiling med de nye skipene derfor må utsettes. Første avgang fra Bergen med Havila Polaris blir 15. juli og Havila Pollux 21. juli. Selskapet beklager enda en gang konsekvensene dette har for alle involverte, heter det i meldingen.