– Jeg skal innrømme at jeg ble irritert når nyheten om dette kom, medgir Johnsen.

Vi siterer fra egen avis i saken om Havila Kystrutens nye elbil-regler. Også i kommentarfeltet under saken om ordfører Frank Johnsens reaksjon på Havilas regler var det mye irritasjon å spore.

Ordføreren reagerer sterkt på Havila-avgjørelse: – Det betyr at kystruten ikke lenger er et tilbud for de lokale

Havila stopper frakt av elbiler langs kysten. Dette sier Hurtigruten

For akkurat denne så vi ikke komme.

Samfunnet elektrifiseres, og samferdsel til lands, vann og i luften er på vei over til batteridrift. Da ble det veldig rart å lese at elbiler ikke skulle få være med Havilas skip. Skip som også har batterier, og i en helt annen størrelsesorden.

Det som er utfordrende med denne situasjonen er at rederiet henger dette høyst uventede grepet på sikkerhet, og da blir det veldig krevende å diskutere om det er rett eller ikke. Man skal ikke kompromisse på sikkerhet.

Når vi også ser, så langt vi er kjent med, at de ikke bryter konsesjonsvilkårene, ja da blir dette en krevende debatt.

Nei til elbiler, og det som måtte finnes av hydrogenbiler fra alle havner hos det ene rederiet, og ikke det andre. Her har vi et anliggende der vi vil se mye springende argumentasjon. Pluss en dose tidevannsproblematikk, som kanskje ikke skulle kommet så veldig overraskende siden skipene er bygd nettopp for å være i hurtigrutetrafikk.

Det mest tungtveiende argumentet koker faktisk ned til, slik Lofotposten ser det, et stort spørsmålstegn bak utsagnet "går dette virkelig an".

Skal det ene hurtigruterederiet slutte å ta med biler? For det er jo i praksis det vi snakker om.

Hvordan er det mulig at nei til elbiler og hydrogenbiler plutselig trekkes opp som en kanin av hatten!

Dette lukter dessverre litt av vikarierende argumentasjon. Særlig når Hurtigruten AS sier at det er greit på deres skip.

Fossilbilene er på vei ut i rekordfart, enten man liker det eller ikke. Registreringsstatistikken er ikke til å misforstå, og flere bilmerker har sagt høyt og tydelig farvel til fossil.

Så mange elbiler ble registrert i din lofotkommune i 2022

Institusjonen Hurtigruta, hos det ene rederiet, blir i en slik setting en avblomstret kommunikasjonsvei for oss langs kysten. Den tar et aktivt veivalg over til cruise og reiseliv, og definerer seg selv ut av det den har vært som kystens riksvei nr. 1.

Vi utelukker ikke at det er fremtiden for hurtigruta, men da er den ikke lenger hurtigruta.

Da er den et cruisetilbud med mange stopp langs norskekysten, som kanskje ikke har noe å gjøre på statsbudsjettet.

Det er ikke så ofte vi hører noe fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), men akkurat i denne saken kunne det vært veldig interessant.