Styret i Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten har for fjerde gang tildelt pris til årets instruktør.

– Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten sin veileder/instruktørpris skal ha som formål å fremme Fag og Yrkesopplæringen gjennom anerkjennelse og positiv synliggjøring av gode instruktører i fagopplæringen. Kriteriene for utdeling av prisen skal være at veileder/instruktør skal framstå som en fremragende ambassadør for sitt fag, og en god rollemodell for lærlingen, skriver FOKLO.

Prisen for 2020 ble tildelt Hege Anita Eilertsen ved Museum/Nord Lofotr Næringsdrift AS, under en tilstelning på Live Lofoten i Stamsund.

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

– Hege Eilertsen er en dyktig fagperson som har stor formidlings- og overføringsevne til lærlinger og øvrige ansatte. Hun har en tett oppfølging av lærlingen faglig, og ikke minst personlig. Hege er en svært god mentor, ser lærlingen og ulike sider av personen, og bygger gode relasjoner. Hun har svært god forståelse av læreplanmålene i faget, gir lærlingene relevante og krevende oppgaver med god progresjon i forhold til gjenværende læretid. Hege evner å skape et godt arbeidsmiljø og hun bidrar positivt til å få lærlingen til å fungere og trives i en variert arbeidshverdag.