Gå til sidens hovedinnhold

Hele faste stillinger skal være normen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunevalget 9. september er et valg av arbeidsgiver for mange. Alt for mange i kommunesektoren jobber ufrivillig deltid, og dette går særlig utover kvinner. Innenfor helse- og omsorg har vi en utfordring med at mange som ønsker å arbeide heltid, ikke får mulighet til det.
En kartlegging som ble gjennomført av Vestvågøy kommune i vår, viser at minst 22 % av deltidsansatte ønsker hel fast stilling, og minst 28 % av deltidsansatte ønsker økt stilling.

For Arbeiderpartiet er hele faste stillinger en hovedsak i valget, og en sak som skiller oss fra partiene på høyresiden. Der Høyre sentralt sier at det ikke er en krise at 7 av 10 jobber deltid, og FRP lokalt nekter å signere et dokument som blant annet sier at de vil arbeide for en heltidskultur, sier vi at hvis vi vinner valget så skal vi i løpet av perioden få endret turnusene slik at de som ønsker heltidsstilling skal få det, og det skal bli slutt med utlysing av stillinger med lav stillingsprosent. Vi har som mål at innen utgangen av 2021 skal 50 % av de ansatte ha heltidsstillinger.

Hvorfor er hele faste stillinger en hovedsak for oss? Det handler blant annet om økonomisk uavhengighet for de ansatte og bedre kvalitet for pasientene og brukerne. Å jobbe deltid kan for enkelte virke som en god løsning i faser av livet, men det kan også være en felle. En rekke trygdeytelser er inntektsbasert, og med lav stillingsprosent får man lavere uttelling, for eksempel når det gjelder pensjon. Deltidsjobb gir lavere inntekt og fører ofte til at man stresser med å jakte ekstravakter for å få endene til å møtes. Dette vil igjen føre til helseplager og økt sykefravær. Ufrivillig deltid kan bli en ond sirkel.

Tidlig i denne perioden viste vi at dette er en sak vi prioriterer. Etter forslag fra Arbeiderpartiet vedtok kommunestyret at Vestvågøy kommune skal ha en heltidskultur, der heltid skal være hovedregelen. Og ved siste budsjett bevilget vi ekstra midler for å intensivere arbeidet med heltid. Dette arbeidet gjøres best i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

To år inn i arbeidet med en heltidskultur ser vi noen få lyspunkter, og erfaringen vi som politikere gjør oss er at dette tar tid, men med påtrykk, innsats og en holdning om at dette skal endres, så skal vi få resultater.

Kommentarer til denne saken