– Hele Villaveien blir ikke ferdig asfaltert i høst

Hele Villaveien kommer til å bli kjørbar, men deler av Villaveien vil ikke få fast dekke i år.

DEL

Leder Svein Christiansen i teknisk drift i Vågan kommune sier at arbeidene med opparbeidelsen av den nye gang- og sykkelveien i Villaveien på Stranda går etter planen, men brukerne må belage seg på at deler av veistrekningen forblir grusvei i hele vinter. Men omkjøringen via Strandodden vil brukerne slippe nok en vinter dersom framdriften går upåvirket vær- og tidsmessig.

Dette anlegget er andre trinn i arbeidet med ny gang- og sykkelvei fra Strømbrua og opp Larsenbakken (Villaveien) og videre fram til Røde Kors-huset ved Sommertjønna.

– Vi vet at veien blir tidlig nok ferdig fra stedet der første byggetrinn ble avsluttet og fram til veikrysset der Villaveien møter Einar Bergs vei. Det gjør det mulig i løpet av senhøsten å ha tid til å legge fast dekke både på veibanen og gang- og sykkelveien langs den konkrete strekningen, sier Christiansen.

Men arbeidene fra veikrysset Einar Bergs vei og videre langs Villaveien ned mot Sommertjønna vil ta litt lengre tid. Fordi man trolig ikke rekker å gjøre ferdig dette strekket i god tid før vinteren setter inn, så betyr det at veien vil måtte forbli grusvei fram til våren da den også vil få fast dekke og endelig sluttføres.

Det er Svenning AS som utfører jobben på vegne av Vågan kommune. Dette er det største kommunale prosjektet som er igangsatt de siste årene i Svolvær med ny gang- og sykkelvei, nye vannrør i veigrunnen, samt nye rør for kloakk, egne nye rørgater for overløpsvann, samt legging av fibernett og strømkabler i egne rørsystemer.

Neste år kommer enda et nytt stort kommunalt anleggsprosjekt når hele Storgata fra rådhuset og nordover i bysentrum skal graves opp for å få nye rør for vann, avløp og overvann, og annen infrastruktur langs Storgata.

Artikkeltags