Helse Nord ber næringslivet i nord bidra med smittevernutstyr

 Det er krevende å få forsyninger av forbruksmateriell til helsetjenesten. Helse Nord ber næringslivet i regionen om å bidra med utstyr.

DEL

I en pressemelding opplyser Helse Nord at et koronautbudd krever langt mer smittevernutstyr enn i en normalsituasjon.

-Det har vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina, og utstyr blir av ulike grunner også levert sent. Innsatsen for å skaffe utstyr framover er allerede godt i gang. De regionale helseforetakene samarbeider om utstyr. Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene i oppgave å koordinere innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr både til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sykehusene under den pågående epidemien med Covid-19. Det nasjonale samarbeidet bidrar til at kommuner og sykehus i Norge har lik tilgang på utstyr., heter det i pressemeldingen.

Helse Nord ber nå næringslivet i nord om å bidra med utstyr som munnbind, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, visir og beskyttende dresser og frakker. Utstyret vil bli fordelt både til kommunehelsetjenesten og sykehusene.

– Norge er i en krevende situasjon med koronautbruddet og dyktige medarbeidere i både kommunehelsetjenesten og sykehusene gjør en fantastisk jobb med å sikre liv og helse. Helse Nord oppfordrer næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Det kan være mange bedrifter som har utstyr på lager som de i denne utfordrende situasjonen kan avse. Kommunehelsetjenesten og våre sykehus har gode rutiner for å begrense bruk av smittevernutstyr, likevel vil det være stor risiko for at vi ikke har tilstrekkelig, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen i en pressemelding.

– Helse Nord RHF har allerede kontakt med bedrifter som kan ha mulighet til å bidra og opplever en stor velvilje, legges det til.

Bedrifter som kan ha utstyr de kan avse, eller lurer på om utstyret de har kan være nyttig, kan ta kontakt med: Sykehusinnkjøp på e-postadresse: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no. Eller innkjøpssjef i Helse Nord RHF, Rune Sætermo, tlf. 917 91 838., heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags