Arbeiderparti-ordføreren og kommunestyrerepresentanten for Miljøpartiet De Grønne har mottatt grove trusler fra personer som opererer under fullt navn. Bakgrunnen er at kommunen like før jul avslo å forlenge korttidsoppholdet for Lilly Johnsen på Napp Bo- og behandlingssenter. 92-åringen har svekket helse, og ønsket å tilbringe jula i tryggere omgivelser enn hjemme. På sykehjemmet bor dessuten ektemannen Per.

Ordføreren var ikke kjent med saken før den kom i NRK Nordlands sending lillejulaften.

  • Les også: Fikk trusler 

«Judas hengte seg»

På det innvandringsfiendtlige nettstedet frieord.no ble avgjørelsen koblet mot at kommunen har sagt ja til å bosette 50 flyktninger fram mot 2019. Da startet truslene.

«Judas hengte seg. Det er på tide at udyret Hans Fredrik Sørdal følger hans gode eksempel. Håper du må stå til ansvar for dette en dag», lød den første meldingen.

Og det fortsatte:

«Mener slike forvirra ledere bure vert holdt under vann til det ikke bobla mer».

«Stemmekveget til AP får smake sin egen medisin. Det er tragisk at man har latt situasjonen komme så langt som den er kommet. Ordføreren burde blitt hengt utenfor sitt hus».

– Kan ikke leve i frykt

Ifølge Sørdal omhandler den verste meldingen hans to døtre. En hatmelding spør hva som skjer dersom han plutselig bare har en ...

– Jeg velger å anmelde fordi politikere og beslutningstakere ikke skal leve i frykt for eget og familiens liv. Jeg tror på et demokrati der folk skal få ytre seg fritt uten å bli truet på livet. Jeg vil ikke møte trusler med taushet. Jeg anmelder så får politi og rettsvesen avgjøre hva som er rett og galt, sier Hans Fredrik Sørdal som leverte anmeldelsen torsdag.

Anne-Birgith Mørkved-Rommerud leverte anmeldelsen 28. desember, etter flere anonyme oppringninger og meldinger med trusler i julehelgen.

– Noen av meldingene var de samme som ordføreren fikk, at jeg burde henge meg og at jeg er en sviker.

Hun var ukjent med sykehjemssaken til den dukket opp i media.

– Jeg var forberedt på reaksjoner, men ikke at de skulle bli så voldsomme. Jeg er ikke redd for å bli utsatt for noe, men dette er en ubehagelig tid for familien. Det er helt uakseptabelt at vi skal utsettes for trusler.

Også assisterende rådmann Ole Bakkejord har mottatt meldinger med truende innhold. Ifølge rådmann Erling Sandnes vil det neppe bli levert anmeldelse fra administrativ ledelse.

– Men det er bra at ordfører og politikere anmelder truslene, sier han.

Her er saken som utløste de alvorlige truslene på et nettsted:

– Klokt å anmelde

Til NRK sier professor ved Politihøgskolen, Inger Marie Sunde, at politiet har økt fokuset på å etterforske og straffeforfølge «nettroll».

Ifølge Sunde vil de fleste former for trusler og hets sendt via nettet kunne straffes.

– Også de som bare opptrer på en plagsom og skremmende måte i omtale av en person på nettet kan straffes. Det samme gjelder de som oppfordrer til voldelige handlinger mot navngitte personer, sier Sunde til NRK.

Hun mener et er klokt av ordføreren og kommunestyrerepresentanten i Flakstad å anmelde.

– Tidligere var nok terskelen for å anmelde slike ytringer høy, men holdningene rundt dette har nok snudd de senere år. Mitt råd er man politianmelder alle slike hatefulle meldinger, og så er det opp til lokalt politi å etterforske saken.