Lover rask ankebehandling av Lilly Johnsens (92) sak

Trusler: Flakstad-rådmann Erling Sandnes reagerer på nettkommentarer rettet mot ansatte og ordfører.

Trusler: Flakstad-rådmann Erling Sandnes reagerer på nettkommentarer rettet mot ansatte og ordfører.

Artikkelen er over 4 år gammel

Flakstad forbereder behandling av anken på at Lilly Johnsen (92) ikke fikk sykehjemsplass.

DEL

NRK Nordland og Lofotposten fortalte før jul og i romjulen om pleietrengende Lilly Johnsen som ikke fikk forlenget korttidsoppholdet ved Solhøgda Bo- og behandlingssenter på Napp. Hun lider av benskjørhet og har et brudd i ryggen i tillegg til andre helseplager.

Les også: Kommune får kritikk etter utskriving av 92-åring 

92-åringen håpet å få tilbringe julen på sykehjemmet der ektemannen Per er pasient, og hvor hun følte seg tryggere. Løsningen ble et opphold hos datteren i Digermulen i Vågan, 16 mil unna.

Datteren, Ann-Kristin Willassen, sendte 29. desember anken på avgjørelsen via -post til kommunen. Opprettholder kommunen sitt vedtak, havner saken hos Fylkesmannen.

– Familien ønsker å få vurdert kommunens handlemåte, sier Willassen.

Anken skal behandles av Tiltaksrådet, l som var organet som mente Johnsen kunne klare seg hjemme med tilsyn tre ganger i døgnet av hjemmesykepleie. Opprettholder rådet vedtaket, går anken videre til Fylkesmannen. Rådet består av lederne innenfor helsesektoren og pleie og omsorg.

– Jeg kan ikke si når anken behandles, men vi legger opp til at behandlingen skal skje raskt, sier rådmann Erling Sandnes.

Kommunepolitiker Trond Kroken (Sp) regner med at kommunestyret blir orientert.

– Dette er en sak som har vakt oppmerksomhet. Da er det naturlig at kommunestyret som kommunens øverste ansvarlige får en redegjørelse. Selv kjenner jeg saken kun via media, sier Kroken.

Trusler

I kjølvannet av medieomtalen av saken, har både ordfører Hans Fredrik Sørdal og assisterende rådmann Ole Bakkejord fått gjennomgå i sosiale medier. Ifølge Sandnes er noen av kommentarene av såpass alvorlig karakter at det er aktuelt å diskutere med Fylkesmannen og kommunenes interesseorganisasjon KS, om kommunen bør vurdere anmeldelse.

– Kommunen og ledere må tåle kritikk. Men når kritikken kan oppfattes som trusler, er grensen nådd, sier Sandnes.

Også kommunalt ansatte skal ha ytret seg sterkt negativt mot kommuneadministrasjonen.

– Det vil vi ta opp med de det gjelder.

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal har mottatt trusler i løpet av julen.

Flyktninger

Historien om 92 år gamle Lilly Johnsen som ikke fikk beholde korttidsplassen på sykehjemmet, preget også julen til Flakstad-ordføreren. Han har blitt vekket av anonyme telefonsamtaler fra hemmelig nummer, og opplevd kraftig sjikane på Facebook og andre sosiale medier.

– Felles for mange er de kobler saken fra sykehjemmet med vedtaket om å bosette 50 flyktninger fram til 2019. Det er to historier som ikke har noe med hverandre å gjøre, men for å angripe kommunen og meg brukes koblingen for all den er verdt, sier Hans Fredrik Sørdal (Ap).

Hvilke trusler er det snakk om ?

– Noen forteller hva jeg bør gjøre med meg selv, eller hva som burde blitt gjort med meg. Noen av ytringene har form av trusler.

Opplever du truslene som såpass ubehagelig at du vil anmelde?

– Jeg blir neppe å anmelde. Men det er ubehagelig å stå i en slik situasjon. Jeg tar gjerne mot kritikk for vedtak vi gjør, såframt den er saklig og framføres på en ordentlig måte. Men utskjelling i telefon og hets på sosiale medier er å gå for langt. Jeg er ganske tykkhudet i forhold til hva jeg tåler, men et sted går grensen, sier Sørdal.

Har du fått ubehagelige reaksjoner fra folk i Flakstad?

– Ikke som jeg vet om.

– Ubehagelig

På nettstedet frieord.no ble skytset rettet mot ordføreren. Nettstedet publiserer stort sett artikler om kriminelle handlinger som er eller skal være begått av asylsøkere, og historier som setter asylsøkere generelt, og muslimer spesielt, i et dårlig lys.

«Den Ap-styrte kommunen nektet å la kvinnen få bo på rom med ektemannen sin. Istedenfor ønsker nå ordfører Hans Fredrik Sørdal å hente inn 50 flyktninger til kommunen som skal få all den oppvartning og oppfølging som 92 år gamle Lilly ikke kan få».

– Koblingen blir jo helt riv ruskende gal, sier Sørdal.

Han mener politisk tillitsvalgte og ansatte skal slippe ubehageligheter som han og assisterende rådmann Ole Bakkejord har opplevd.

– Saklig kritikk trenger vi, ikke hets og trusler.

Lilly Johansens historie 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken