– Det har dukket opp to nye nettsider, fastlege.online og byttefastlege.net, samme tjeneste under to ulike domener, som tar betaling for å la folk bytte fastlege.

Tjenesten samler også inn persondata i form av komplett fødselsnummer på de personene som benytter tjenesten.

Denne tjenesten er ikke reell, og Helsedirektoratet advarer folk mot å bruke den, sier seniorrådgiver Knut Rørbakken i Helsedirektoratet.

Det finnes bare ett sted det kan byttes fastlege på nett, og det er på den offentlige helseportalen www.helsenorge.no. Bytte av fastlege er gratis, understreker Helsedirektoratet. (ANB-NTB)