Forbrukerrådet har gjort en undersøkelse som viser at fire av ti pasienter må vente mer enn fem dager før de får time. Det er et lovbrudd, og Forbrukerrådet krever endring.

I undersøkelsen ble folk spurt om hvor raskt de får time hos fastlegen når årsaken ikke er akutt sykdom. Bare 57 prosent opplyser at de får time innen fristen på fem virkedager. Det er for dårlig, mener fagdirektør Anne Kristin Vie.

Ulovlig lang ventetid

– Fastlegene svikter pasientene sine når fire av ti må vente for lenge på time. Den ventetiden er ulovlig, og den kan være vond, uttaler Anne Kristin Vie.

– Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille time hos fastlegen. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre, påpeker Vie.

Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager. Det vil si at det er større slingringsmonn under ekstraordinære omstendigheter som en influensaepidemi, legger fagdirektøren til.

Fastlegene svikter pasientene sine når fire av ti må vente for lenge på time.

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet

 

Undersøkelsen viser også at 13 prosent må vente i seks til sju dager, og 16 prosent får time etter åtte til fjorten dager. Hele 10 prosent må vente så lenge som over to uker.

Forventer tiltak

– Her må kommunene ordne opp, det er faktisk deres ansvar at folk får time innen fristen. De må følge opp fastlegeforskriften overfor fastlegene. Videre må legene se til at de oppfyller forpliktelsene sine overfor pasientene, understreker Anne Kristin Vie.

Hun forventer at det blir satt inn tiltak utfra hva som er årsaken de ulike stedene. Enn så lenge oppfordrer Vie til å klage når du må vente for lenge.

– Hvis du ikke får time tidsnok, kan du klage til kommunen. Sjekk også om du kan bytte til en lege som overholder pliktene sine, sier Anne Kristin Vie. (ANB)