Det er fordelt 800.000 til kartlegging og arbeid for bedre turløyper i fylket.

Fordelte midlene

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) har fordelt midlene til de syv friluftsrådene i fylket. Midlene skal bidra til å skaffe oversikt og systematisere arbeidet med turløyper i kommunene. Hovedfokus skal rettes mot løyper som brukes for rekreasjon og trening.

Les også: Yogapenger til Festvågtinden

Gode løyper

Arbeidet omfatter løyper som brukes til fots, på sykkel, på ski og/eller roing/padling/seiling.

- Friluftsliv er den aktiviteten flest vil drive med. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig har god tilgang på løyper hvor de gratis kan få fine naturopplevelser samtidig som de er i fysisk aktivitet sier fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) i en pressemelding.

Og fortsetter:

- Bedre turløyper kan være med til å utjevne sosiale ulikheter i helse og vil også være av stor betydning for Nordland som reiselivsfylke, sier Noresjø.

Les også: Lofotens terrengsyklister vil lage stier som tåler mer

160.000

Lofoten Friluftsråd har fått tildelt 160.000 kroner.

Pengene skal ifølge vedtaket brukes til å lage kommunale turruteplaner.

– Turruteplaner vil synliggjøre og konkretisere behovet for ulike typer og nivå av tilrettelegging. Videre vil de gi en større forutsigbarhet og bedre oversikt over ansvarsfordelingen på vedlikehold og drift av infrastrukturen for friluftslivet.

Det blir tydeligere for alle parter hvem som har ansvar for hva, og det blir enklere å samarbeide mellom offentlige, frivillige og andre aktører.

Utarbeiding av turruteplaner i den enkelte kommune bør koordineres og ledes av de regionale friluftsrådene, med lokale arbeidsgrupper i hver kommune.

Satsingen vil kreve en innsats hos friluftsrådene og i kommunene, og det er derfor behov for økonomisk bidrag fra Nordland fylkeskommune som del av et større spleiselag for å få arbeidet i gang og gjennomført innen en avgrenset tidsperiode, heter det i vedtaket.

Alle kommunene i Lofoten er med i Lofoten Friluftsråd.