For en måned siden fikk hun kreft-diagnosen. Her blir hun operert - med en helt ny metode

Mindre enn fire uker etter at hun fikk kreftdiagonsen, var Nordreisa-kvinnen ferdigoperert på Universitetssykehuset Nord-Norge.