Per i dag finnes det ingen effektiv kur mot sykdommen som rammer et enormt antall mennesker hver vinter.

En av grunnene til at sykdommen er vanskelig å bekjempe, er at den forårsakes av flere hundre forskjellige typer virus. De britiske forskerne har derfor forsøkt seg på en ny strategi, skriver BBC.
 

De jobber med å utvikle et medikament som blokkerer et protein som finnes i cellene i kroppen. Proteinet «kapres» av virusene når de sprer seg.

– Tanken er at vi kan gi det til personer som er smittet, og at det vil hindre virusene i å reprodusere seg, sier professor Ed Tate ved Imperial College i London.

Når det nye medikamentet er blitt testet på lungeceller, har det virket i løpet av noen minutter. Flere tester må imidlertid gjøres for å være sikker på at stoffet ikke er giftig og at det kan fungere som medisin i praksis. (ANB-NTB)