Foreldre forstyrrer tannlegene med mobiltelefonen: – Det handler om personvern

Nylig har tannklinikker i fylket mottatt, og kanskje hengt opp, en rekke plakater.