I dag: våre pasientjournaler og opplysninger ligger utelukkende lagret lokalt på ditt legekontor, samt på hvert av sykehusene du har vært innom.

Nå: Kjernejournalen er under innføring, for å gi helsepersonell digital tilgang til kritiske helseopplysninger om deg. Som et supplement til pasientjournalen.

Kommer du ut for en ulykke og havner på sykehus eller på et legekontor, kan journalen vise seg viktig.

Automatisk, og manuelt

– Pasienter har ofte vært andre steder. Det som er kjekt med kjernejournalen, er at vi får se hvilke medisiner vedkommende har fått tidligere. Vi får også se andre kritiske opplysninger om deg som er registrert, sier fastlege i Vestvågøy, Benedikte Aase-Jensen; i dag i utdanningspermisjon ved Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal.

Helsedirektoratet startet innføringen av journalen i 2013, og har flere eksempler på at kjernejournaler har vist seg viktige: En penicillinallergiker unngikk å få penicillin. En liten hjerneblødning ble avdekket fordi helsepersonellet fikk en mistanke etter å ha sett medisinbruken som sto i kjernejournalen.

Turistene i Lofoten

Aase-Jensen ser også nytten i forhold til de mange norske turistene i Lofoten.

– Turistene kommer, og så har de ikke med seg medisiner. Eller de husker ikke. Da er det utrolig viktig med en slik oversikt som kjernejournalen gir, sier hun.

I tillegg kan du selv logge deg inn på din kjernejournal, og legge inn opplysninger om helsen din.

Innført

Alle innbyggerne i Nordland og Finnmark fikk tidligere i høst mail om journalen, hvordan logge inn og hva registrere.

Fastlegene innfører journalen i disse dager, mens Nordlandssykehuset vil ta den i bruk fra 1. desember.

Tiden fram til dette brukes til opplæring, og torsdag var flere titalls ansatte i kommunene i Lofoten og fra sykehuset, samlet på sykehuset for opplæring.

Kjernejournalen er første steg på veien til én pasientjournal, digital og tilgjengelig for helsepersonell.

– Kjernejournalen er ikke hele pasientjournalen, men en start og et steg i utviklingen mot en digital pasientjournal, sier Marit Skjerven fra e-helse.

fakta

Kjernejournalen innføres av Helsedepartementet, via Direktoratet for e-helse.

Bare helsepersonell med tjenstlig behov, har tilgang til å se journalen.

Kjernejournalen inneholder opplysninger om legemidler, pårørende, kritisk informasjon, og fastlege.

Du ser journalen på helsenorge.no. Her kan du endre opplysninger, legge til opplysninger, eller reservere deg mot journalen.