Åpnet helsekonferanse med spark til Bent Høie

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

- Nå må nordnorske politikere følge med i timen, oppforder Bjørn Kaldhol

DEL

I statsråd 02. oktober 2015 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.

I det såkalte Kvinnsland-utvalget er kun én fra Nord-Norge.

Det er ikke Bjørn Kaldhol, styreleder i Helse Nord, fornøyd med.

- Vi er lite fornøyd med sammensetning av utvalget, benyttet han sjansen til å uttale da han åpner dagskonferansen om Nasjonal helse- og sykehusplan i Bodø tirsdag.

Sentralisering

Utvalget har blant annet i mandatet sitt å vurdere organiseringen av Helse-Norge.

- Mandatets tre hovedpunkter inneholder signaler om sterk sentralisering. Jeg tror at Nord-Norge er tjent med å være en samlet region, blant annet med tanke på våre feller investeringsprosjekter. Disse hadde ikke vært mulig med en annen organiseringsmodell enn den vi har i dag, sa han.

Kvinnsland-utvalget skal vurdere inndelingen av helseregioner, hvor mange helseforetak det bør være, samt eierskap til og forvaltning av bygg.

Cathrin Carlyle, brukerrepresentant Tromsø, er altså eneste representant fra nord. Mandat og liste over utvalgsmedlemmene kan du lese her.

Reagerer sterkt

Nordland legeforening er heller ikke særlig imponert over at Nord-Norge er så godt som fraværende i utvalget som får stor mankt over hvordan framtidens helsevesen skal organiseres og ledes.

– Nordland legeforenings styre reagerer sterkt på at et utvalg som skal vurdere og gi råd om spesialisthelsetjenesten for hele Norge, i all hovedsak er sammensatt av medlemmer fra sentrale Østland. Kun en representant er fra Nord-Norge, og det gjelder brukerrepresentanten, heter det i en pressemelding fra Margit Steinholt, som sitter i styret Nordland legeforening.

 – Nordland legeforening krever at sammensetning av utvalget enten må utvides med representanter fra nord, eventuelt må noen av de allerede oppnevnte skiftes ut. Dagens utvalg er ikke representativt for spesialisthelsetjenesten i Norge, skriver de.

- Nord har en viktig stemme

Helseminister Bent Høie er imidlertid fornøyd med utvalgets sammensetning:

– Jeg er sikker på at alle landsdelers synspunkter blir godt ivaretatt i utvalgets arbeid. Nord-Norge er representert med en av de viktigste stemmene i utvalget, nemlig brukerrepresentanten, skriver han i en e-post til Dagens Medisin.

Han sier Cathrin Carlyle, som er brukerrepresentant og den eneste fra nord,   er «erfaren, en tydelig talsperson for pasientene og har god innsikt i hvordan regionen styres».

HAn sier til Aftenposten:

– Dette er ikke et åpent mandat. Jeg er konkret på hvilke modeller som skal utredes, men åpner også for at det kan komme andre modeller.

Kommer til Bodø

Kvinnsland-utvalget vil legge ett av sine utvalgsmøter til Bodø 16. februar 2016, og vil i den forbindelse invitere aktuelle aktører i landsdelen til å holde innlegg for utvalget.

Utvalget ledes av Stener Kvinnsland, tidligere administrerende direktør i Helse Bergen. Tidligere helseminister Sylvia Brustad er blant medlemmene, ifølge avisen.

Gjennomføringen vil komme etter Stortingets valg av modell.

Artikkeltags