Avlastingstilbudet flyttes att og fram: – Det var ikke slik alderdommen skulle bli

Artikkelen er over 1 år gammel

Lill Isaksen og Bjørg Anita Hansen er pårørende til to av dem som flyttes rundt. Finn Isaksen er en av det kommunens byråkrater kaller «brukere».