Helse Nord sier ja til akuttsykehus i Lofoten

Lofoten sykehus: Det er en mangeårig kamp om å bli hørt om geografiske forhold, vær og føre, som nå har ført fram. Bildet er fra siste fakkelaksjon. Foto: Eric Fokke

Lofoten sykehus: Det er en mangeårig kamp om å bli hørt om geografiske forhold, vær og føre, som nå har ført fram. Bildet er fra siste fakkelaksjon. Foto: Eric Fokke

Artikkelen er over 3 år gammel

Helse Nord RHF sier ja til å videreutvikle og sikre Lofoten sykehus som et akuttsykehus.

DEL

Helse Nord RHF har i styremøte i Tromsø tirsdag, gitt sin støtte til at Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse.

Elisabeth Holand, Eva-Karin Busch, Søren Fr. Voie og Ørjan Arntzen i Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus, er i Tromsø og følger behandlingen.

De jubler.

– Vi er kjempefornøyd og lettet, sier Holand.

Vedtaket var enstemmig.

– Jeg tenker dette er en av de viktigste kampene for Lofoten sykehus som vi har vunnet, sier Holand.

Utvikles

En prosjektgruppe nedsatt av Nordlandssykehuset HF, la i februar fram en anbefaling om å beholde og videreutvikle tjenestene som er ved sykehuset i dag.

Nordlandssykehusets styre bifalt senere forslaget. Helse Nord RHF har nå gjort det samme.

Det vil si at Nordlandssykehuset Lofoten fortsatt blir et akuttsykehus, med vurderings- og stabiliseringskompetanse, mulighet for akuttkirurgi og mottak av traumepasienter i tråd med nasjonal og regional traumeplan. Samt jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt.

Tromsø: Aksjonsgruppa inviterer kommende torsdag til feiring av vedtaket i kantina på sykehuset. Kaffe og kaker der fra klokken 11.

Tromsø: Aksjonsgruppa inviterer kommende torsdag til feiring av vedtaket i kantina på sykehuset. Kaffe og kaker der fra klokken 11.

Vær og geografi

Videre mener Helse Nord det er fornuftig å utvide den dagkirurgiske aktiviteten i ortopedi, da dette kan redusere behovet for at pasienter reiser til andre sykehus. Dette gjelder også tilbudet om planlagt, såkalt elektiv kirurgi.

Avgjørelsen er tatt av hensyn til Lofotens geografiske beliggenhet og værmessige forhold. Noe som igjen skaper utfordringer med å transportere pasienter til andre sykehus. Av denne årsak «må det være muligheter for akuttkirurgiske tiltak.»

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune, var med i prosjektgruppen som utredet tilbudet. Han er strålende fornøyd.

Framtidens sykehus

2015: Helseminister Bent Høie legger fram forslag til Nasjonal helse- og omsorgsplan.

Mars 2016: Stortinget delegerer arbeidet med å forme framtidens sykehus til de regionale helseforetakene.

Juli 2016: Helse Nord RHF gir Nordlandssykehuset HF i oppdrag å utrede alternative løsninger for kirurgisk akuttberedskap og føde i Lofoten.

2017: Nordlandssykehuset HF igangsetter arbeidet med et strategisk utviklingsplan. Varaordfører Anne Sand (Sp) i Vestvågøy kommune, er Lofotens representant i arbeidet.

Mars 2017: Prosjektgruppen akuttberedskap og føde legger fram sin rapport.

Helse Nords vedtak 18. april 2017: « Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha: * Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. * Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for akuttkirurgi. * Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan.

Viktig for Lofoten

– Det er et utrolig viktig vedtak som Helse Nord nå har gjort. Saken skal nå oversendes Helsedepartementet, men det regner jeg som proforma. Nå skal det jobbes i et utviklingsperspektiv. Det å jobbe med positivt fortegn må være utrolig mer givende og takknemlig, sier Solberg.

Forventet

Medisinsk direktør Beate Sørslett i Nordlandssykehuset HF, ledet prosjektgruppen som i mars la fram en rapport om det framtidige tilbudet ved sykehuset på Gravdal. Hun er fornøyd med Helse Nord RHFs vedtak.

Fornøyd: Sørslett t.h., aksjonsgruppa ved Elisabeth Holand og Are Johansen, sammen med styret i Nordlandssykehuset etter deres behandling.

Fornøyd: Sørslett t.h., aksjonsgruppa ved Elisabeth Holand og Are Johansen, sammen med styret i Nordlandssykehuset etter deres behandling.

– Jeg er ikke overrasket. Dette er en forventet og god nyhet. Jeg ville blitt overrasket dersom Helse Nord RHF hadde gått på tvers av vårt styre, sier Sørslett.

Betydningen av vedtaket, er ifølge Sørslett en stabilisering av sykehuset.

– Vi har disse tilbudene i dag, slik at vi snakker om en stabilisering. Men i vår rapport legger vi vekt på mer bruk av egne ansatte og ambulering. Det vil bli en endring. Vi skal også inn og se på oppgavefordelingen mellom sykehusene. Dette blir et arbeid i forbindelse med strategisk utviklingsplan, sier hun. Ordfører Remi Solberg mener kommunen og sykehuset kan samarbeid bedre om rekruttering. Det er Sørslett enig i.

– Vi håper absolutt på et samarbeid, sier hun.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken