Helsearbeidere med syv barn: – Kan bli hardt å få dagliglivet til å fungere

Trine Nikolaisen og David Sørgård skal turnere jobber i helsevesenet med ansvar for syv barn i koronaens tid.