Tre menn som var tiltalt for gjengvoldtekt, ble nylig ble frikjent i en meddomsrett.

– Dommen opprører meg veldig, sier KrFs justispolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad, som tar forbehold om at han ikke har fulgt saken i detalj.

Kan ikke ankes

– Men ut fra det en leser og ser, er det vanskelig å forstå at domstolen landet på den beslutningen den har gjort. At en tilnærmet bevisstløs jente frivillig skal ha vært med på dette, er vanskelig å forstå, sier han til NTB.

Tre menn ble nylig frikjent av lagmannsretten for gruppevoldtekt av en 18-åring i Hemsedal. Frifinnelsen kan ikke ankes.

I meddomsretten mente fire av de sju dommerne, de tre fagdommerne og en lekdommer, at kvinnen ble gjengvoldtatt. Men domfellelse krever tilslutning fra fem dommere.

Til Stortinget

Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein bekrefter at en lovproposisjon om systemet for domstolene og hvordan de skal settes sammen, blir lagt fram for Stortinget nå i høst.

Både sammensetningen av meddomsretten og hvilke krav som skal stilles for domfellelse, blir diskusjonstema. Meddomsretten består i dag av tre fagdommere og fire lekdommere.

– Vi må gå gjennom systemet og spørsmålet om hvor mange dommere det skal være krav om for domfellelse, sier han. (ANB-NTB)