På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Statens vegvesen startet arbeidet med regulering av fotoplass ved Djupfjordhammaren ved Henningsværveien. Vil gjøre tiltak for trygg fotografering langs fylkesvegen

– Dette er et fantastisk klatrested, og et av de beste stedene å ha samlinger og å drive med buildring på i Lofoten. Det har kjempestor verdi for oss, sier president for Norske Tindevegledere, Leif Inge Magnussen.

Han viser forståelse for at det trengs flere parkeringsmuligheter langs Henningsværveien, men mener at dette må løses som et parkeringsproblem på nordsiden av vegen. Ikke som fotoplass på sørsiden, noe som ifølge Magnusen vil rasere et interessant klatremål i Lofoten.

Konsekvenser

Magnussen reagerer også på at det i arealplanen kommer fram at det planlegges betydelige tilretteleggingstiltak for bruk av naturen (klatring etter modell som Via Ferrata) i Festvåg.

– En Via Ferrata i Festvåg vil skade et område som kan regnes som porten til Vågakallen og varig skade de klatreopplevelsene som skapes her i dag, sier Magnussen, som samtidig peker på konsekvensene med tanke på ulykker.

– Konsekvenser av et slikt tiltak vil innebære at kommunen må utdanne og lønne innsatspersonell for redningsarbeid i svært krevende terreng.

I startfasen

Statens vegvesen og Vågan kommune har på et oppstartsmøte konkludert med at omregulering av Djupfjordhammaren ikke må konsekvensutredes. Magnussen mener at sentrale naturverdi, og derfor burde vært det.

Gunnar Paulsen i Statens vegvesen, forklarer hvorfor arbeidsgruppa konkluderte med at det ikke skulle konsekvensutredes.

– Varselet gjelder et stort område, og kan bli innskrenket senere i planlegginga. Foreløpig er prosjektet veldig tidlig i startfasen.

Hva gjelder klatreaktiviteten svarer Paulsen følgende:

– Vi er klar over klatre- og buldreaktiviteten. Nå skal vi kartlegge hvor den er, og heller avgrense området etter hvert. Vi skal se på innspillene, og jobbe ut ifra at det skal bli plass til både fotoplass og klatreaktivitet ved Djupfjordhammeren.

Sett på mulighetene

Videre peker Paulsen på at Nordland fylkeskommune har gitt en del føringer for plassering av en fotoplass langs Henningsværveien; den må være plassert slik at særegenheten med Lofotnaturen blir presentert, den må ikke være i skredutsatte områder, og den må ha gode inn- og utkjøringsforhold.

– Prosjektgruppa har vurdert ulike muligheter hvor disse kriteriene fylles, og kommet fram til at det beste stedet er Djupfjordhammaren.

Frist for innspill

Johan Weydahl i Vågan kommune forteller at kommunen har mottatt innspill fra Norske Tindevegledere hva gjelder Via Ferrata ved Festvåg.

– Innspillet vil vurderes når formannskapet får forslaget til sluttbehandling. Da er det to muligheter; det ene er å beholde forslaget og det andre er å ta ut området, sier Weydahl, og legger til at det foreløpig ikke er særlig mye mer å si om saken.

Frist for å komme med innspill til planstart av fotoplass er 25. august. Arealplanen for Vågan ble lagt ut på ny høring i mai med frist for innspill 15. august.