Gå til sidens hovedinnhold

Riksantikvaren innfører midlertidig fredning av Henningsvær fyrlykt

Artikkelen er over 3 år gammel

Kystverkets fyrlykt på Henningsvær fyr i Vågan kommune blir midlertidig fredet av Riksantikvaren.

Det skriver Riksantikvaren i ei melding på sine nettsider.

Fyrlykten er nå tatt ut av drift, og Kystverket har siden 2015 hatt planer om å rive fyrlykten. Grunnen lykten står på er i privat eie, og grunneierne har sterkt motsatt seg riving, kommer det fram i saken.

Riksantikvaren mener at Kystverkets fyrlykt utgjør en viktig signatur for Norges best bevarte fiskevær Henningsvær. Den er fra 1935 og står rett ved siden av det gamle fyret fra 1857.

– Det forteller en viktig og nasjonal fyrhistorie gjennom 160 år, mener Riksantikvaren.

De har bedt Kystverket om en garanti innen 3. oktober for at fyrlykten ikke blir revet. Siden Riksantikvaren ikke har fått svar innen fristen, iverksettes den midlertidige fredningen.

Den innebærer at det er forbudt å rive fyrlykten eller foreta endringer av lykten, uten tillatelse fra Riksantikvaren. Fyrlykten må også sikres et forsvarlig vedlikehold.

Det utredes en større kulturmiljøfredning av deler av Henningsvær. Det er en av grunnene til at Riksantikvaren innfører midlertidig fredning, kommer det fram i saken.

Kommentarer til denne saken