Henningsvær fyrlykt ikke fredet likevel

Henningsvær fyrlykt.

Henningsvær fyrlykt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Riksantikvaren opphever fredningen av Henningsvær fyrlykt.

DEL

Riksantivaren vedtok tidligere ei høst å fredet Henningsvær fyrlykt midlertidig. Opphevelsen av det midlertidige fredning skjer etter klage fra Kystverket.

– Kystverket viser til at lykten i Henningsvær ikke er gjenstand for reell risiko. Vi ser dermed at vilkårene for midlertidig fredning ikke er til stede, og at det midlertidige fredningsvedtaket kan oppheves, skriver Hanna Geiran hos riksantikvaren i et brev til Kystverket.

Videre skriver hun at Riksantikvaren er betrygget av henvendelsen fra Kystverket, og takker for gjennomgangen av tidligere saksgang og møter.

De ber om at fyrlykta får nødvendig vedlikehold slik at den ikke forfaller.

Det arbeides med å undersøke mulighetene for en kulturmiljøfredning i Henningsvær. Dersom arbeidet med dette igangsettes, vil lykten kunne inkluderes i kulturmiljøfredningen.

Dersom dette ikke skjer vil Riksantikvaren fortsatt vurdere oppstart av fredning av lykten etter kulturminneloven §15.

Artikkeltags