– En fredning kan være positivt for Henningsvær

DEL

31. januar inviterer Riksantikvaren til folkemøte i Henningsvær. Temaet for møtet vil være resultatet av høstens forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført for å undersøke konsekvensene av en eventuell fredning av Henningsvær.

Høstens undersøkelser viser at en fredning kan være positivt.

– Kort oppsummert viser høstens undersøkelser at en fredning kan være positivt for Henningsvær. En fredning kan bevare kulturminneverdiene samtidig som det legges til rette for næring og utvikling og for at Henningsvær skal være et bra sted å bo. Funnene viser at kostnadene av en fredning i Henningsvær i hovedsak vil ligge hos staten, og at kulturminnene i Henningsvær har stor betydning for stedets sysselsetting og verdiskaping. Hovedfunnene fra disse rapportene er at kostnadene ved en kulturmiljøfredning ikke vil være vesentlig større enn dersom man ikke freder, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

Gjelder bare utvendig

Freding av et kulturmiljø i Henningsvær vil ikke være til hinder for utvikling, har Riksantikvaren kommet fram til.

– En fredning gjelder bare det utvendige. Dette gjelder hus, kaier, molo og uteområder. Fredningen vil ikke være til hinder for oppgraderinger av for eksempel vei, muligheten for nybygg, tilrettelegging for hensiktsmessig bruk av kaier og kaifronter og så videre. Tiltak som trengs av sikkerhetstilsyn må kunne tillates. Det vil kunne stilles krav til utforming på samme måte som med dagens regulering. ¨

Statlig fiskerihavn

– En fredning kan ta hensyn til de behov og krav som stilles gjennom at Henningsvær er en statlig fiskerihavn med produksjonsarealer for tørrfisk og næringslokaler. Dette kan gjøres gjennom tilpassing av en eventuell frednings omfang og bestemmelser, og gjennom at fredningen legger seg tett opp mot gjeldende reguleringsplan. Deler av Henningsvær er allerede regulert til bevaring.

En fredning gir mulighet for å søke om tilskudd fra Riksantikvarens midler til tiltak på freda byggverk og anlegg i privat eie. Så langt har det siden 2015 blitt gitt tilskudd på til sammen 5,4 millioner kroner til tiltak på byggverk og anlegg i Henningsvær.

Artikkeltags