Parkerer i kryss: – Kan skape farlige trafikksituasjoner i Henningsvær

– Vi ser en stadig økende tendens til at bilister parkerer i selve veikrysset som går ned til Fiskekrogen, skriver Thomas Asheim i et brev til Vågan kommune.

– Vi ser en stadig økende tendens til at bilister parkerer i selve veikrysset som går ned til Fiskekrogen, skriver Thomas Asheim i et brev til Vågan kommune. Foto:

DEL

I et brev til Vågan kommune har Fiskekrogen i Henningsvær uttrykt bekymring over at bilister benytter veien og krysset ned til Fiskekrogen til parkering.

– Vi ser en stadig økende tendens til at bilister parkerer i selve veikrysset som går ned til Fiskekrogen. Det har vært tilfeller hvor veien ned til oss har vært blokkert på grunn av dette. I vinter hadde vi også dager hvor brøytebilen ikke klarte å komme ned til oss for å brøyte, skriver eier av Fiskekrogen, Thomas Asheim, til Vågan kommune.

Det påpekes at veikrysset er smalt og uoversiktlig, og at dette kan føre til farlige trafikksituasjoner.

– Bilene står ofte parkert i lengre perioder. Ved en eventuell nødssituasjon vil det være helt avgjørende at utrykningskjøretøy kan kjøre ned til Fiskekrogen, skriver Asheim videre, som ønsker et parkering-forbudt-skilt ved veikrysset.

Artikkeltags