Sluttrapporten for Henningsvær Nye Tider: - Vi har lært at vi må være proaktive om vi skal få til noe

Det sier leder for Henningsvær innbyggerforening, Trygve Rom.