Utreder mer lys og parkering i Henningsvær: - Vinterturismen øker stadig. Sikkerheten må derfor bedres

Vågan kommune vil gjennom to mulighetsstudier løse utfordringen med dårlig belysning langs kaiene på vinterstid og et uoversiktlig trafikkbilde sommerstid.