Henningsvær Vassverk er ikke ansvarlige, sier styreleder

– Vi kan ikke ta ansvar for rystelser på eiendommen til Bent-Cato Lyngedal i Dreyers gate 77 i Henningsvær.