Her er de nye meddommerne i lagmannsretten fra Lofoten

Kommunene i Lofoten velger meddommere som skal være tilgjengelig for Hålogaland lagmannsrett som har base i Tromsø. Norge har seks lagmannsretter og Hålogaland lagdømme dekker Nordland, Troms og Finnmark.